Projekty UE

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma bierze udział w projekcie pt.: „„Avatary Miasta” jako innowacyjny, sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt realizowany jest w terminie od 25.09.2018 do 28.04.2023 przez 4 partnerów realizujących 4 inwestycje w woj. lubelskim.

 

Cel projektu – Stworzenie w Polsce Wschodniej innowacyjnego, sieciowego produktu turystyki kulturowej– „Avatary miasta”, bazującego na istniejących w Lublinie potencjałach oraz walorach historycznych i kulturowych.

 

W wyniku realizacji projektu powstanie sieciowy produkt turystyczny o nazwie „Avatary Miasta”, zapewniający ofertę parków rozrywki wraz z ofertą edukacyjną, ofertę restauracyjną i noclegową oraz unikatową serię pamiątek z Lublina:

 

Parki rozrywkowo-edukacyjne z ofertą restauracyjną:

 

W projekcie zaproponowano 2 parki rozrywkowo-edukacyjne, wsparte ofertą gastronomiczną:

  • „Kamienica Legend” ((ul. Dominikańska 7), w której będzie można poznać historię miasta w oparciu o legendy a formą odkrywania historii będzie rozwiązywanie zagadek historycznych,
  • „Kamienica Kryminałów” (ul. Grodzka 18 i 20), w której będzie można poznać historię miasta w oparciu o rozwiązywanie historycznych zagadek kryminalnych związanych z miastem.

 

Oferta noclegowa:

  • Hotel tematyczny „Avatary Miasta” (ul. Rynek 3 i 4) zapewni naszym gościom 21 pokoi tematycznych związanych z legendami miejskimi.

 

Unikatowa seria pamiątek:

  • Centrum promocji (ul. Rynek 3 i 4) stanowić będzie zachętę dla wszystkich odwiedzających lubelską Starówkę, by zakupili bilety do „Kamienicy Legend” i „Kamienicy Kryminałów”. Odwiedzający lubelskie Stare Miasto będą mogli w nim bezpłatnie zapoznać się z ofertą marki, zakupić bilety wstępu i pamiątki.

Wartość projektu – 45 837 372 zł netto

Wkład Funduszy Europejskich – 32 046 160,40 zł netto

Wartość projektu ogółem: 59 315 807,96 zł.

Loading...